Adresa: Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa 32/14, Tiranë
email: albpsychotherapy@yahoo.com