Mirësevini në faqen e Shoqatës Shqiptare për Psikoterapinë

Që prej vitit 2002 synojmë zhvillimin e shkencës së psikoterapisë në Shqipëri, sigurimin e standardeve më të larta të etikës, kualifikimit dhe ushtrimit të profesionit të psikoterapisë, dhe promovojmë bashkëpunimin e profesionistëve të fushës së shëndetit mendor.

Psikoterapia është terapia, që përmes të folurit ndihmon njerëzit të kuptojnë më mirë shqetësimet, vështirësitë e tyre, të njohin shkaqet dhe motivet e problemeve që kanë dhe të gjejnë mënyra të reja më të shëndetshme për t’u përballur me to si dhe të ndryshojnë mënyrën e të menduarit e të sjelljes në funksion të një jete më të mirë e të qetë mendore.

Objektivat dhe qëllimet.

Nëpërmjet veprimtarisë së saj, Shoqata Shqiptare për Psikoterapinë synon:

1

Zhvillimin e shkencës dhe profesionit të Psikoterapisë në Shqipëri.

2

Sigurimin e standardeve të larta të etikës, të kualifikimit dhe të ushtrimit të psikoterapisë.

3

Të promovojë bashkëpunimin dhe shkëmbimin e ideve mes profesionistëve dhe organizatave që veprojnë në fushën e Shëndetit Mendor, arsimit, përkrahjes sociale, burimeve njerëzore, etj., duke inkurajuar krijimin e kontakteve me shërbimet përkatëse dhe duke mbështetur kualifikimet dhe kërkimet në disiplinën e psikoterapisë.

4

Të sigurojë standardet e trajnimit dhe praktikës së psikoterapisë nëpërmjet Certifikatës Shqiptare për Psikoterapinë.