Psikoterapia

Psikoterapia është terapia, që përmes të folurit ndihmon njerëzit të kuptojnë më mirë shqetësimet, vështirësitë e tyre, të njohin shkaqet dhe motivet e problemeve që kanë dhe të gjejnë mënyra të reja më të shëndetshme për t’u përballur me to si dhe të ndryshojnë mënyrën e të menduarit e të sjelljes në funksion të një jete më të mirë e të qetë mendore.

Disa nga psikoterapitë kryesore që përdoren aktualisht në botë dhe të njohura nga Shoqata Europiane e Psikoterapisë janë si më poshtë:

Psikanaliza

Psikoterapia familjare dhe sistemike

Psikoterapia e sjelljes dhe njohjes

Psikoterapia me personin në qendër

Psikoterapia geshtaltiste

Psikoterapia ekzistencialiste

Logoterapia

Psikodrama

Psikoterapia e artit

Psikoterapia e grupit 

Analiza bioenergjitike

Analiza transaksionale

Psikoterapia e trupit

Terapia e realitetit

Psikoterapia Integrative

Hipno Psikoterapia

Pyetje të shpeshta rreth Psikoterapisë

Çfarë është psikoterapia?

A mund të më ndihmojë psikoterapia? Si?

A mund të dëmtojë psikoterapia?

Si të zgjedh psikoterapistin/en tim/e?

Sa kushton psikoterapia?