Sokol Kosta

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike

Viti i lindjes: 1977
Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike
Gjuha: Shqip, Anglisht

Ka mbaruar studimet për Psikologji në Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologjisë, Universiteti i Tiranës. Është diplomuar në vitin 2005 në degën e Psikologjisë Klinike. Ka punuar pranë qendrës “Fëmija në Fokus”, 2009-2011, ku ka asistuar në vlerësimin dhe terapinë e fëmijëve me probleme pervazive zhvillimi. Nga viti 2015 është Specialist për Faktorët Humanë në fushën e aviacionit. Trajnuar për modalitetin psikoanalitik/psikodinamik, mundësuar nga Shoqata Shqiptare për Psikoterapinë në bashkëpunim me Universitetin “Sigmund Freud” – Vjenë (SFU) dhe Institut für angewandte Psychoanalyse & Psychotherapie (Instituti për Psikoanalizën dhe Psikoterapinë e Aplikuar) – Insbruk (IAP). Prej vitit 2018 ushtron praktikën profesionale si psikoterapist nën supervizim me moshën e rritur dhe adoleshentë.

 

Has finished his studies in Clinical Psychology in 2005, at the University of Tirana, Faculty of Social Sciences. Has worked at “Child in Focus” center, 2009-2011, in assessing and treating children with pervasive development difficulties. From 2015 is woking as Human Factor specialist in Aviation. Actually. Trained in Psychotherapy (Psychoanalytic/ Psychodynamic modality) and is actually practising psychotherapy under supervision with adults and young people.