Mirela Gokaj

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike

Viti i lindjes: 1984
Gjuha: Shqip, Anglisht, Frëngjisht, Italisht

Ne vitin 2016 ka filluar trajnimin afatgjatë në psikoterapi psikoanalitike të realizuar nga Shoqata Shqipetare për Psikoterapinë në bashkëpunim me universitetin ‘’Sigmund Freud’’ dhe Insitute für angewandte Psychoanalyse & Psychotherapie (Insituti për psikoanalizën dhe Psikoterapinë e Aplikuar)

Diplomuar ne vitin 2009 në Fakultetin e Mjekësisë Tiranë, dega Mjekësi e përgjithshme dhe ndjek studimet e larta pasuniversitare terciare në degën Psikiatri.

Punon si mjeke Psikiatre në Qëndren Spitalore Të Burgjeve.

In 2016, started the long-term psychoanalytic psychotherapy training conducted by the Albanian Association for Psychotherapy in collaboration with the University “Sigmund Freud” and the Insitute für angewandte Psychoanalyse &Psychotherapie (Psychoanalysis and Applied Psychotherapy)

Graduated in 2009 at the Faculty of Medicine in Tirana,as General Medicine and pursuing postgraduate tertiary studies in Psychiatri.

Works as a Psychiatrist at the Central Hospital of Prisons.