Irena Hysenaj

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike

Viti i lindjes:1969
Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike
Gjuha: Shqip, Italisht

Specialiste në Psikoterapi
Çertifikata Shqiptare e Psikoterapisë
Çertifikata Europiane e Psikoterapisë http://www.europsyche.org/ecp
Diplomuar në Psikologji Klinike dhe specializuar në Psikoterapi Psikodinamike pranë Shkollës Adleriane të Psikoterapise të Institutit Alfred Adler të Milano (Itali).
Presidente e Institutit Alfred Adler të Tiranës;
Anëtare e Shoqatës Shqiptare të Psikoterapisë;
Anëtare e Urdhërit të Psikologëve dhe Psikoterapistëve të Lombardisë (Itali) www.opl.it me nr. 03/11096;
Anëtare e S.I.P.I. (Shoqata Italiane e Psikologjisë Individuale);
Pedagoge në lëndët e psikologjise klinike dhe psikoterapisë;
Specializuar në psikodiagnozë për moshën e rritur;

Përveç kurës së neurozave: ankthit, atakut të panikut, fobive, çrregullimeve të të ushqyerit, varësive nga substancat, çrregullimeve të personalitetit, ka eksperiencë edhe në kurën e varësisë nga alkooli, eksperiencë e ndërtuar pranë klinikës për alkoolistë në Milano (Itali);

Eksperienca e saj e orienton kryesisht në mbeshtetjen psikologjike e psikoterapeutike të moshës së rritur dhe adoleshencës.


Psychodynamic Psychotherapist
Albanian Certificate of Psychotherapy
European Certificate of Psychotherapy http://www.europsyche.org/ecp
Graduated in Clinical Psychology and Specialized in Psychotherapy at Adlerian Psychodynamic School of Psychotherapyin Milan (Italy)
President of the Alfred Adler Institute of Tirana
Member of the Albanian Association of Psychotherapy
Member of the Order of Psychologists and Psychotherapists of Lombardy (Italy) http://www.opl.it no. 03/11096
Member of S.I.P.I. (Italian Association of Individual Psychology)
Lector of the clinical psychology and psychotherapy courses in University
Specialized in adults’ psycho diagnostics.

The treatment includes: neurosis disease as anxiety, panic attack, phobias, eating disorders, substance’ addiction, personality disorders and the e cure of alcohol dependence.