Gresa Sulstarova

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike

Viti i lindjes: 1994
Tel:  | E-mail:
Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike
Gjuha: Shqip, Anglisht

Master në Psikologji Klinike, në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.

Diplomuar në Bachelor Psikologji në vitin 2018, Universiteti i Tiranës.

Nga 2016 në specializim për Psikoterapi Psikoanalitike, Universiteti Sigmund Freud Vienë, Austri.

Përgjatë viteve 2008-2011 ka eksperiencë pune vullnetare tek Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” në Tiranë.

Master’s degree in Clinical Psychology, at the Faculty of Social Sciences, University of Tirana.

Graduated with a Bachelor’s Degree in Psychology in 2018, University of Tirana.

Since 2016 is specialising in Psychoanalytic Psychotherapy at Sigmund Freud University in Vienna, Austria.

Has volunteered during 2008-2011 at the Infant House “Hannah and Rozafa” in Tirana.