Entela Luadhi

Modaliteti: Psikodramë

Viti i lindjes: 1981
Modaliteti: Psikodramë
Gjuha: Shqip, Anglisht, Italisht

Znj. Entela Luadhi është diplomuar si psikologe klinike në vitin 2004, pranë Universitetit të Tiranës.
Znj. Luadhi është psikoterapiste në psikodramë e çertifikuar nga Instituti i Psikodramës në Beograd në prill 2014, ndërsa në dhjetor 2014 ka marrë Çertifikatën e Psikoterapistes nga Shoqata Europiane e Psikoterapisë http://www.europsyche.org/ecp
Znj. Luadhi ka një eksperinecë të gjerë në fushën e shëndetit mendor. Gjatë viteve 2004 – 2014 ajo ka punuar për organizata ndërkombëtare si Organizata Botërore e Shëndetësisë, Komuniteti i Sant’ Egidios si psikologe e menaxhere teknike në shërbime të ndryshme të kësaj fushe si spital psikiatrik, qendra komunitare e shtëpi të mbështetura. Së fundmi ajo punon për organizatën World Vision si menaxhere projekti në fushën e arsimit gjithëpërfshirës dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shqipëri.
Që prej vitit 2012 Znj. Luadhi ushtron profesionin e psikoterapistes në seanca grupi e individuale si edhe ofron supervizim grupi dhe individual për punonjësit psikosocialë në shërbimet shëndetësore, arsimore e sociale.


Mrs. Entela Luadhi is a clinical psychologist graduated in 2004 by University of Tirana.
Mrs.Luadhi is a psychodrama psychotherapist who received her certificate from the Institute of Psychodrama Belgrade in April 2014 and in December 2014 was awarded as a psychotherapist by the European Association for Psychotherapy http://www.europsyche.org/ecp
Mrs. Luadhi has an extensive experience in mental health field. For ten years she has worked for international organizations such as World Health Organization and Community of Sant Egidio as a psychologist and technical manager in various services of this field like psychiatric hospital, community mental health centres and supported accommodations. She is currently working for World Vision as a project manager in the field of inclusive education and rights of children with disabilities in Albania.
Since 2012 she is working as psychotherapist in individual and group setting and offers supervision in group and one to one setting for psychosocial staff of health, education and social services.