Aurora Memushaj

Modaliteti: Psikodramë

Viti i lindjes: 1983

Modaliteti: Psikodramë

Znj. Aurora Bushati Memushaj është diplomuar si psikologe klinike në vitin 2006, prane Universitetit te Tiranes.

Ne vitin 2012, kryen studimet Master ne Kerkim Shkencor ne Psikologji, prane Universitetit te Tiranes.

Znj. Bushati Memushaj është psikoterapiste në psikodramë e certifikuar nga Instituti i Psikodramës në Beograd në prill 2014 ndërsa në dhjetor 2014 ka marrë çertifikatën e psikoterapistes nga Shoqata Europiane e Psikoterapisë.Qe prej vitit 2006, Znj. Bushati Memushaj punon si psikologe pranë Qëndrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në klinikat e Pediatrisë dhe Kirurgjise. Në vitet 2009-2013, ajoka punuar si Pedagoge part-time në Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamenti Pedagogji/ Psikologji.Qe prej vitit 2013, ajo punon gjithashtu part-time si psikologe kryesisht vlerësim/këshillim për fëmijët, prindërit dhe stafin në nje cerdhe/ kopësht privat. Qe prej vitit 2012, Znj. Bushati Memushaj ushtron profesionin e psikoterapistes në seanca grupi dhe individuale. Znj. Aurora Bushati Memushaj është diplomuar si psikologe klinike ne vitin 2006, prane Universitetit te Tiranes. Ne vitin 2012, ajo kryen studimet Master ne Kerkim Shkencor ne Psikologji, prane Universitetit te Tiranes. Znj. Bushati Memushaj është psikoterapiste në psikodramë e certifikuar nga Instituti i Psikodramës në Beograd në prill 2014 ndërsa në dhjetor 2014 ka marrë Certifikatën e Psikoterapistes nga Shoqata Europiane e Psikoterapisë http://www.europsyche.org/ecp.

Znj. Bushati Memushaj ka punuar si psikologe pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në klinikat e Pediatrisë dhe Kirurgjise.

Në vitet 2009-2013, ajo ka punuar si Pedagoge part-time në Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamenti Pedagogji/ Psikologji. Që prej vitit 2013, ajo punon gjithashtu part-time si psikologe kryesisht vlerësim/këshillim për fëmijët , prindërit dhe stafin në një cerdhe/ kopësht privat. Që prej vitit 2012, Znj. Bushati Memushaj ushtron profesionin e psikoterapistes në seanca grupi dhe individuale.

Mrs. Aurora Bushati Memushaj is a clinical psychologist graduated in 2006 by University of Tirana.
In 2012, she graduated as Master in Research in Psychology by Tirana University.

Mrs. Bushati Memushaj is a psychodrama psychotherapist who received her certificate from the Institute of Psychodrama Belgrade in April 2014 and in December 2014 was awarded as a psychotherapist by the European Association for Psychotherapy http://www.europsyche.org/ecp.

She has worked as a psychologist in the University Hospital Centre “Mother Teresa” in paediatric and chirurgical clinics.

During the period 2009-2013, she has been teaching part-time in the Department of Psychology, University of Tirana. Since 2013, she is working part-time as a psychologist/counsellor in a private kindergarten.

Since 2012 Mrs. Bushati Memushaj is working as psychotherapist in individual and group setting.