← back to Blog

trajnim

  • Trajnim në Psikoterapinë Psikanalitike – TPP*

    2016 – 2020 Shoqata Shqiptare për Psikoterapinë (ShShP) në bashkëpunim me Universitetin “Sigmund Freud” – Vjenë (SFU) dhe Institut für angewandte Psychoanalyse & Psychotherapie (Instituti për Psikoanalizën dhe Psikoterapinë e Aplikuar) – Insbruk (IAP) ofruan Trajnimin afatgjatë në Psikoterapinë Psikoanalitike (TPP) në Shqipëri, i cili nisi gjatë vitit 2016. Trajnimi përmbajti 700 orë teorike dhe…

    Read more →

  • Trajnimi në Psikodramë

    PSIKODRAMA Psikodrama është një modalitet (përqasje) psikoterapie grupi, teoria filozofia dhe metodologjia e së cilës janë themeluar nga Jacob Levi Moreno. Psikodrama është terapi ekzistencialiste, e cila e trajton qënien njerëzore si një e tërë, me besim të plotë në potencialet e veta. Ajo është një metodë aktive e bazuar tek aftësia për të luajtur,…

    Read more →