Deana Rama

Deana Rama

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike

Viti i lindjes: 1988
modaliteti: psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike
gjuha: shqip, anglisht

Ka mbaruar studimet e larta ne Fakultetin e Mjekesise ne vitin 2013, me pas ndjek studimet afatgjata pasuniversitare ne degen e Psikiatrise Adulte (2015-2019). Prej vitit 2016 punon si keshilluese psikologjike per femrat e dhunuara ne ‘Linjen e Keshillimit per Gra dhe Vajza’. Në vitin 2016 ka filluar trajnimin afatgjatë në psikoterapinë psikoanalitike të realizuar nga Shoqata Shqiptare e Psikoterapisë në bashkëpunim me Universitetin “Sigmund Freud” (SFU) dhe Institut für angewandte Psychoanalyse & Psychotherapie (Instituti për Psikoanalizën dhe Psikoterapinë e Aplikuar) – Insbruk (IAP).

Graduated from the Faculty of Medicine in 2013, followed by long-term postgraduate studies in Adulte Psychiatry (2015-2019). Since 2016 he has been working as a counselling psycholpgist for abused women in the “Women and Girls Counselling Line”. In 2016, started long-term psychoanalytic psychotherapy conducted by the Albanian Association of Psychotherapy in collaboration with ‘Sigmund Freud’ University (SFU) and the Institut für Angewandte Psychoanalyse & Psychotherapie (Institute for Psychoanalysis and Applied Psychotherapy)-Insbruk (IAP).